Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για συμμετοχή στην πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» μέσω ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις 27/02/2013 22:42
Συμμετοχή μπορεί να εκδηλώσει οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 8/3/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ»
ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΗΛΩΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8 /3/2013


       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: http://dasta.teikav.edu.gr/iis
       ΕΝΤΥΠΩΣ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (κα Ελένη Κουλουρά) ,
                              ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2510 462151, 2510 462203
                                                         ekouloura@teikav.edu.gr