Σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων "Τεχνικών Ασφαλείας"

Δημοσιεύθηκε στις 05/04/2013 09:18
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network, προτίθεται να υλοποιήσει, δωρεάν για τα μέλη του (τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος), σεμινάρια για την επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας επικινδυνότητας που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων προκειμένου οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Β κατηγορία και σεμινάρια 10 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία.