Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-25) 2015 - Νέα ημερομηνία

Δημοσιεύθηκε στις 01/09/2015 02:03

                                                                          

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-25)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25 2015) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα.

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  1. Αγγλική εμπορική ορολογία
  2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
  3. Εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα – αύξηση παραγωγικότητας
  4. Τούρκικα
  5. Βουλγάρικα
  6. Σέρβικα
  7. Τουρισμός παροχή υπηρεσιών
  8. Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος, εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των εκατόν εξήντα (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

1.Αίτηση συμμετοχής

2.Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

 

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα. Σουλτάνα Μαυρομμάτη τηλ:2510 222212 (εσωτ. 4) και κα. Αφροδίτη Μάρκου (εσωτ. 21).

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

 

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ