Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 03/05/2017 14:13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Καβάλα  25/4/2017     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          Αρ. Πρωτ.:  18962

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        

ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ &  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

    Παλαιολόγου 4, 65403

:    Μιχαηλίδου Μ.                                              

    2513500232                                                        

    2513500229

@       esoda@dkavalas.gr                                                    

                       

  ΠΡΟΣ :  1. Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας

                                                                                Πλατεία Ομονοίας  Καβάλα

                                                                            2. Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας

                                                                                Κασσάνδρου 1  Καβάλα

                                                                            3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών                                                                                       Φιλελλήνων & Ερμού 15  Καβάλα                                                                         

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

 

Στις 10 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση Αποβλήτων- Λιπαντικών- Ελαίων (ΑΛΕ), Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής τους  και  πλαστικών & μεταλλικών κάδων και μη επικίνδυνων μεταλλικών αποβλήτων.

 Η διάρκεια της σύμβασης ή  των συμβάσεων που θα προκύψουν θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει/ ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της/τους. Πρώτη προσφορά ( τιμή εκκίνησης) για κάθε είδος, ορίζεται ως εξής:

1.                    για τα ΑΛΕ ορίζονται τα €28/ton.

2.                    για τις διαφορετικές κατηγορίες ΟΤΚΖ ορίζονται :

o   € 50 για αυτοκίνητα (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 81%)

o   €15 για μοτοσικλέτες 2κυκλες/ 3κυκλες και μοτοποδήλατα (συντελεστής βαρύτητας          κατηγορίας: 5%)

o   € 8 για ρυμουλκούμενα (τρέιλορ) (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 3%)

o   € 20 για σκάφη μήκους έως 5m (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 4%)

o   € 35 για σκάφη μήκους άνω των 5m (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 3%)

o   € 80 για τροχόσπιτα και καντίνες (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 2%)

o   € 100 για μηχανήματα έργου (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 2%)

3.                   για τους μεταλλικούς/ πλαστικούς κάδους και λοιπά μη επικίνδυνα μεταλλικά απόβλητα ορίζονται:

o   Μεταλλικοί κάδοι: €110/ton

o   Πλαστικοί κάδοι: €100/ton

o   Μη επικίνδυνα μεταλλικά απόβλητα: €130/ton

Αντίγραφα της διακήρυξης χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 έως 15:00 καθώς επίσης και από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (κτίριο ΔΕΥΑΚ- Περιγιάλι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2513500232, 2513500187, 2510839645.

                                                               

                                                                                                       Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                                      Ηλίας  Καλανταρίδης