Εκλογική Επιτροπή Επιμελητηρίου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 30/08/2017 20:40

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Καβάλα 28 Αυγούστου 2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καβάλας που συγκροτήθηκε με την 14149/10-8-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΣΕΟΡ1Υ-ΘΓ1) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ενημερώνει τα μέλη ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των 21 αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στο παράρτημα του Επιμελητηρίου Καβάλας στη Θάσο, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου  & την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 στην Καβάλα στο κτίριο του Επιμελητηρίου Καβάλας.

 

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 09 Δεκεμβρίου 2016.

 

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

 

Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

 

Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2017.

 

Έχει συνταχθεί η πρόσκληση των μελών του Επιμελητηρίου καθώς και τα έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων των νομικών προσώπων που δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους. Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Καβάλας εκτίθεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

 

Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να ενημερώνονται για το Τμήμα κατάταξής τους και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για πληροφορίες τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας μπορούν να απευθύνονται στην έδρα του Επιμελητηρίου 2ος όροφος - Ομονοίας 50 στην πόλη της Καβάλας, στο τηλέφωνο 2510222212, εσωτ. 1 ή 22.

 

        Εκ της Εκλογικής Επιτροπής

        του Επιμελητηρίου Καβάλας

 

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ιορδανίδης