Ενημέρωση για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες», Δευτέρα 4/12/2107

Δημοσιεύθηκε στις 29/11/2017 15:25

Ενημέρωση για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες»,

Δευτέρα 4/12/2107

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση εξειδικευμένης ενημέρωσης με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες».

Οι τρέχουσες αλλαγές που βιώνουμε στην Ευρώπη δημιουργούν διάφορες προκλήσεις για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς. Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνά και ως το 2030 οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Καθώς η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη, πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής, άρα και με μια πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους στην εργασία, καθώς και με ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο Καβάλας συμβάλει στην προσπάθεια για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής παρέχοντας εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στον χώρο του Επιμελητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπηρεσία Enterprise Europe Network , Ομονοίας 50 2ος όροφος, από τις 8:00-14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 2510222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη(εσωτ. 4), κα. Παρασύρη Δέσποινα (εσωτ. 11), στο email info@chamberofkavala.gr

           

 

                                                                                                             Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                      Άγγελος Τσατσούλης