Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης για το ΜΕΤΡΟ 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στις 15/01/2018 13:24