Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτει ο Κανονισμός της ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας

Δημοσιεύθηκε στις 26/03/2018 16:40

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτει ο Κανονισμός της ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας».

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός της ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας. Αναφορικά με το θέμα σας κοινοποιούμε το σχετικό σύνδεσμο (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_el) όπου μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο που αφορά στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτει ο Κανονισμός Ξυλείας της ΕΕ (EUTR) στο πλαίσιο εφαρμογής του, ενθαρρύνοντάς σας για την ενεργή συμμετοχή σας σε αυτή.

Επισημαίνουμε ότι η Διαβούλευση αυτή με καταληκτική ημερομηνία στις 24 Απριλίου 2018 απευθύνεται τόσο σε Φορείς Εκμετάλλευσης και Εμπόρους (όπως αυτοί ορίζονται στον EUTR) όσο και σε τυχόν άλλους εμπλεκόμενους φορείς με τον Κανονισμό Ξυλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, Enterprise Europe Network, στο τηλέφωνο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο email info@chamberofkavala.gr.

 

                                                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                                            Μάρκος Δέμπας