Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2018 00:28
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης

                                                                                                      

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

Ο ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, και το Επιμελητήριο Καβάλας,  σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

                    την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, ώρα: 20:00  

στη αίθουσα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, Ομονοίας 50, Καβάλα

Πληροφορίες για συμμετοχή στο τηλ.: 2510-222212

 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

 

Φωτογραφίες