Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον ανοιχτό διαγωνισμό υπηρεσιών έργου του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 17/07/2018 12:32

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία-Ε.Σ.Α.με Α.

                                                                                                                                                                   Ημερομηνία: 11/07/2018

 

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ν. Καβάλας αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον ανοιχτό διαγωνισμό υπηρεσιών του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων διαχείρισης, δημοσιότητας και συμβουλευτικής στους τομείς της χειροτεχνίας και της απασχόλησης μειονεκτούντων ατόμων» που εντάσσεται στην Πράξη «Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth the CB region” με ακρωνύμιο «SocialCrafts» (Reg. No: 2091) στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020, έως τις 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00:00.

                                                                                                                                  Ο νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου,

                                                                                                                                                   Σμάραγδος Κρεμύδας