Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Για Στελέχη

Δημοσιεύθηκε στις 01/09/2018 11:03

 

Στην περίπτωση συμμετοχής στο ΠΜΣ (Executive) ΜΒΑ άνω των δύο (2) ατόμων από την ίδια επιχείρηση προσφέρεται έκπτωση 10%

 

 

Φωτογραφίες