Αστυνόμευση γέφυρας Παρανεστίου στον Ποταμό Νέστο

Δημοσιεύθηκε στις 23/11/2018 22:31

 

Δράμα,    23 11   –  2018

Αριθ. Πρωτ.: 7656

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΑΜΑΣ

Ταχ.Δ/νση        :Διοικητήριο

Ταχ.Κώδικας   :661 33

Πληροφορίες :Θ.Σιδηρόπουλος

Τηλέφωνο       :2521351401

Φαξ                 :2521351488

e-mail              :dtedrama@pamth.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Αστυνόμευση γέφυρας Παρανεστίου στον Ποταμό Νέστο.

Σχετ.: 1. Το με αριθμ.πρωτ. 4350/13-7-2018 έγγραφό μας.

          2.  Το με αριθμ.πρωτ.5180/21-8-2018 έγγραφό μας.

          3.  Το με αριμ.πρωτ.6464/8-10-2018 έγγραφό μας.

          4.  Το με αριμ.πρωτ. 7567/20-11-2018 έγγραφό μας.

 

       Μετά από έκτακτη σύσκεψη του ΣΟΠΠ στις 22-11-2018 στην οποία εκτιμήθηκε η τρέχουσα κατάσταση της γέφυρας του ποταμού Νέστου πλησίον του Παρανεστίου, από άποψη στατικότητας, και για την μεγαλύτερη ασφάλεια όλων, η Υπηρεσία θα λάβει νέα μέτρα ασφαλείας ήτοι:

α) Μείωση του ορίου ταχύτητας πάνω στη γέφυρα από 20Km/h σε 10 Km/h.

β) Μείωση του μέγιστου φορτίου από 20 t σε 10 t.

Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν από 23-11-2018 μέχρι και την Δευτέρα 26-11-2018 οπότε και θα γίνει νέα σύσκεψη του ΣΟΠΠ,

 

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε.Δράμας

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχ/κος