Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων για την τοποθέτηση δύο (2) μηχανημάτων αυτόματων πωλητών για την πώληση προϊόντων στο Γυμνάσιο Νικήσιανης και στο Γενικό Λύκειο Νικήσιανης

Δημοσιεύθηκε στις 08/02/2019 15:40