ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Δημοσιεύθηκε στις 14/03/2019 21:20
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ),

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης

                           

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων

από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

η ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,  σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με

θέμα: Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

                                   στις:  20/03/2019, ώρα: 19:30             

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα

 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.