Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ (1-49) - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 24/05/2019 20:15

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-49)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-49 2018) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα.

 

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  1. Εξαγωγές – προώθηση σε νέες αγορές
  2. Marketing
  3. Management
  4. Τούρκικα
  5. Βουλγάρικα
  6. Τουρισμός παροχή υπηρεσιών
  7. Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών
  8. Χρήση νέων τεχνολογιών και αυτοματισμού γραφείων
  9. Άλλο…(Προσδιορίστε)

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος, εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας  τα συνημμένα έντυπα:

1.Αίτηση συμμετοχής

2. Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις Εργαζομένου

 

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ:2510-222212 εσωτ. 4 και κα. Αφροδίτη Μάρκου εσωτ 13.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ