Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 29/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός (15.000,00€) για την υλοποίηση του αντικειμένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιμών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ»

Δημοσιεύθηκε στις 06/06/2019 12:30