Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων στα τουριστικά καταλύματα

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2020 13:26

Καβάλα, 30/06/2020

 

Θέμα: Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων στα τουριστικά καταλύματα,

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00-20:00

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης σεμιναρίων σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρμοστούν στα τουριστικά καταλύματα (ΦΕΚ 2084/Β/30.05.2020), έχει προγραμματίσει να οργανώσει σχετικό σεμινάριο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00-20:00 μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι σύμφωνο με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ΕΟΔΥ υλικό εκπαίδευσης του Υπουργείου για το Health First.

 

Για την εξασφάλιση της θέσης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 13) κα. Αφροδίτη Μάρκου.

 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου αλλά θα πρέπει να έχει πληρωθεί το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το έτος 2020.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας