Υπ’ Αριθ. 22/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης) του 424 ΓΣΝ

Δημοσιεύθηκε στις 27/03/2023 16:20