Νέα του Ελληνικού Δικτύου

Τα νέα της ελληνικής κοινοπραξίας «Enterprise Europe Network - Hellas» όπου συμμετέχει το Επιμελητήριο Καβάλας υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.enterprise-hellas.gr .

 

Το Enterprise Europe Network - Hellas, ως μέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

 

 

 

Αρχεία