ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009

Δημοσιεύθηκε στις 02/06/2009 06:05
Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Διαχειριστική Έργων Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Οικονομική Συμβουλευτική Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), σας ενημερώνει πως ο ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας), εταίρος του οποίου είναι ο ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, πρόκειται να αναλάβει τη Διαχείριση του Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009», ενός από τα τρία προγράμματα για την «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 27 Μαΐου. Στόχος του Προγράμματος είναι η ποιοτική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και η αποτελεσματική στήριξή τους μέσα στη μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση. Η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα, η συμμόρφωση του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε επενδύσεις στους τομείς διαχείρισης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, ανάπτυξης εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων και ενσωμάτωσης προτύπων. Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες μεταποιητικές κυρίως επιχειρήσεις. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50% για όλη την Ελλάδα, 60% για νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων και 60% για τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές. Η πρώτη φάση υποβολής των προτάσεων ορίστηκε από 20/07/2009-22/09/2009. Για πληροφορίες πέραν του επισυναπτόμενου Οδηγού του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Στ. Γκαϊντατζή, εκπρόσωπο του ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ στο Επιμελητήριο Καβάλας (2ος όροφος γραφείο ΚΕΠΑ, τηλ. 2510222212 εσωτ.13) και στον ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ στην Κομοτηνή (Απ. Σούζου 14, τηλ 2531037551,35916). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ » Κατεβάστε το πρόγραμμα