ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-30) - Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 13/09/2017 00:32

Καβάλα, 12  Σεπτεμβρίου 2017

 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-30)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-30 2017) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-30 άτομα.

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.  Εξαγωγές – προώθηση σε νέες αγορές

2.  Marketing

3.  Management

4.  Τούρκικα

5.  Τουρισμός παροχή υπηρεσιών

6.  Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών

7.  Χρήση νέων τεχνολογιών και αυτοματισμού γραφείων

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος, εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των εκατόν εξήντα (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας  τα συνημμένα έντυπα:

1.Αίτηση συμμετοχής

2.Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

 

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ:2510222212 εσωτ. 4 και κα. Αφροδίτη Μάρκου εσωτ 13.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ