Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή «Υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 11/10/2022 15:00