Πρόσκληση σε εργαστήριο προσέλκυσης συμμετεχόντων στο έργο PEIRA

Δημοσιεύθηκε στις 02/02/2023 19:11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Εργαστήριο έργου «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της

Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και

Μπλαγκόεβγκραντ - PEIRA»

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διοργανώνει εργαστήριο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην αγροτική περιοχή Καβάλας , Δράμας , Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγραντ.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση, υφιστάμενες επιχειρήσεις σε όλους τους οικονομικούς τομείς, τοπικές δομές υποστήριξης επιχειρήσεων, εργαζόμενοι και διευθυντές που εργάζονται σε τοπικές επιχειρήσεις, ο τοπικός πληθυσμός, αγρότες με υφιστάμενες καλλιέργειες που στοχεύουν σε επενδύσεις συσκευασίας, τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, κτηνοτρόφοι που στοχεύουν στην συσκευασία και μεταποίηση κτηνοτροφικών

προϊόντων, κτηνοτρόφοι που έχουν δυνατότητες δημιουργίας αγροτουριστικού πάρκου, επιχειρήσεις αξιοποίησης δασικών και άλλων προϊόντων.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί: στην Ελευθερούπολη την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, στις Κρηνίδες την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και στη Χρυσούπολη την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Το εργαστήριο αποτελεί μέρος της συνολικής παρέμβασης του έργου «Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad» με ακρωνύμιο «PEIRA» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Greece - Bulgaria 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Στο εργαστήριο θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Φωτογραφίες