Προγράμματα Χρηματοδότησης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι με πληροφορίες για πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις της ΕΕ

http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_el.htm

Your Europe – Η Ευρώπη σου

Δυνατότητες χρηματοδότησης ανά χώρα

http://ec.europa.eu/youreurope/business/access-to-finance/eu/index_el.htm

Εθνικά Προγράμματα

Όλα τα Υπουργεία

www.government.gov.gr

και ιδιαίτερα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

www.mindev.gov.gr

Επίσης www.ependyseis.gr , www.espa.gr

Φορείς Διαχείρισης Προγραμμάτων

ΕΦΕΠΑΕ – www.efepae.gr

Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ – www.ankavala.gr