Προβεβλημένο Άρθρο

Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ (https://services.businessportal.gr)

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ότι ισχύουν τα κάτωθι

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δείτε όλα τα άρθρα για Ανακοινώσεις RSS   Δελτία Τύπου RSS
Εγγραφείτε στο Newsletter
Ιστοσελίδες Μελών επιμελητηρίου Καβάλας

Διακηρύξεις - Προγράμματα

Δείτε όλα τα άρθρα για Διακηρύξεις - Προγράμματα RSS
ΕΣΠΑ 2007-2013
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
e-Επιμελητήριο
Χάρτες Καβάλας και Θάσου

Συχνές Ερωτήσεις

Online Help Desk
Σύλλογος αιμοδοτών Επιμελητηρίου Καβάλας "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ"
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)