Προβεβλημένο Άρθρο

Συμμετοχή σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα τρόφιμα

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση της Ε.Ε στην οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο Καβάλας, σχετικά με τον συνημμένο Κανονισμό για τα τρόφιμα. Καταγράψτε τις απόψεις σας στο συνημμένο ερωτηματολόγιο αποστέλλοντας το στις υπηρεσίες του Επιμελη

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δείτε όλα τα άρθρα για Ανακοινώσεις RSS   Δελτία Τύπου RSS
Εγγραφείτε στο Newsletter
Ιστοσελίδες Μελών επιμελητηρίου Καβάλας

Διακηρύξεις - Προγράμματα

Δείτε όλα τα άρθρα για Διακηρύξεις - Προγράμματα RSS
ΕΣΠΑ 2007-2013
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
e-Επιμελητήριο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Χάρτες Καβάλας και Θάσου

Συχνές Ερωτήσεις

Online Help Desk
Σύλλογος αιμοδοτών Επιμελητηρίου Καβάλας "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ"
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)