Προβεβλημένο Άρθρο

Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει, ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνεχίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δείτε όλα τα άρθρα για Ανακοινώσεις RSS   Δελτία Τύπου RSS
Εγγραφείτε στο Newsletter
Ιστοσελίδες Μελών επιμελητηρίου Καβάλας

Διακηρύξεις - Προγράμματα

Δείτε όλα τα άρθρα για Διακηρύξεις - Προγράμματα RSS
ΕΣΠΑ 2007-2013
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
e-Επιμελητήριο
Χάρτες Καβάλας και Θάσου

Συχνές Ερωτήσεις

Online Help Desk
Σύλλογος αιμοδοτών Επιμελητηρίου Καβάλας "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ"
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Ψηφοφορία

Ποια η γνώμη σας για την νέα μας ιστοσελίδα;