Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 66 31.7.2017

Δημοσιεύθηκε στις 28/07/2017 12:50
<h2 align="left">  

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας.

                   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Αναθεώρηση Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

2.Ορισμός εκπροσώπων σε εκλογική επιτροπή και ορισμός αριθμού αντιπροσώπων ανά τμήμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, Επιμελητηρίου Καβάλας

3.Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων έτους 2017

4.Ανταποδοτικές Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις – μέλη Επιμελητηρίου

Της Υπηρεσίας Εύρεσης Προγραμμάτων και

Της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης

 5.Πνευματικά δικαιώματα – Αυτοδιαχείριση

6.Διοργάνωση έκθεσης «KAVALAEXPO 2017»

7.Οικονομικά – Οικονομική ενίσχυση Φορέων

8.Ανακοινώσεις – Προτάσεις

                                                                                    

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                Άγγελος  Τσατσούλης