Ενημέρωση για Επιχειρησιακά Προγράμματα

Δημοσιεύθηκε στις 19/10/2017 13:43

 

Θέμα: « Ενημέρωση για Επιχειρησιακά Προγράμματα»

 

Το Επιμελητήριο  Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα  που είναι σε ισχύ την τρέχουσα περίοδο.

·         Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Δράση 4.2.1.

Η Δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρέχει τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ύψους 600.000€ έως και 5.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό χρηματοδότησης έως και 75%

·         Παράταση Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης στη Δράση 4.2.1 του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στην Δράση 4.2.1, που αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μπορεί να υποβληθεί έως την 26η Οκτωβρίου 2017, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων υποψηφιότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2017.

·         Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα – Ενωσιακή Προτεραιότητα 2», πρόσκληση με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια». Βασικός στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

·         Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό

Προκηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οι Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βασικός στόχος της Δράσης ‘’Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»” είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

·         Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε  ότι βρίσκεται σε ισχύ ο εξωδικαστικός συμβιβασμός του Ν.4467/2017 ο οποίος αποτελεί μία νέα ευκαιρία για να ρυθμίσουν οι επιχειρήσεις τα χρέη τους προς Τράπεζες, Εφορία και Ταμεία και να αποκτήσουν την απαιτούμενη βιωσιμότητα. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον νόμο γίνονται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ταυτόχρονα, έχουν δημοσιευθεί οι προδιαγραφές της μελέτης βιωσιμότητας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και το πιο σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης του φακέλου του οφειλέτη

·         Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων – Αναμενόμενη Προκήρυξη

Αναμένεται εντός του φθινοπώρου 2017 η έκδοση της πρόσκλησης για την Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με ποσοστό χρηματοδότησης 40% ή 50% εάν προβλέπεται η πρόσληψη νέου προσωπικού.

·         Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές (Β' Κύκλος)

Αναμένεται η έκδοση του Β’ Κύκλου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων  για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network κα Σ. Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4, Δ. Παρασύρη  εσωτ. 11.

 

                                  Ο Πρόεδρος

                           Άγγελος Τσατσούλης