Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 69 15.11.2017

Δημοσιεύθηκε στις 13/11/2017 17:06

                                                              Καβάλα  7 Νοεμβρίου 2017

                 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας.

                   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Β΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ.  έτους 2017

2. Προϋπολογισμός  οικονομικού έτους 2018

3. Οικονομικά – Οικονομική ενίσχυση Φορέων

4. Ανακοινώσεις – Προτάσεις

 

                                                                                    

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                Άγγελος  Τσατσούλης