Καθεστώς εξαγωγών στην Αλγερία

Δημοσιεύθηκε στις 18/05/2018 16:33

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  σας ενημερώνει ότι βάσει του Διατάγματος n° 18-02/7.1.2018 για τη ρύθμιση του καθεστώτος εξαγωγών στην Αλγερία, ισχύουν τα εξής :

α. πρότυπο πιστοποιητικού ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντος (certificatdelibrecirculationduproduit), όπως δόθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου της Αλγερίας και το οποίο πρέπει να συνοδεύει πλέον όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Αλγερία. Όπως αναφέρεται και σε ανωτέρω β’ σχετικό από 1.1.18 επιβάλλεται η υποχρεωτική προσκόμιση μαζί με οποιοδήποτε υπό εισαγωγή προϊόν ενός πιστοποιητικού ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από κάποια αρμόδια υπηρεσία ή αρχή της χώρας εξαγωγής και να βεβαιώνει ότι τα υπό εισαγωγή προϊόντα δύνανται να διακινηθούν εμπορικά ελεύθερα στην χώρα προέλευσης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή. Δεν είναι σαφές ποιος μπορεί να εκδώσει ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Εκτιμάται, από συζητήσεις στην Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Αλγέρι ότι ενδεχομένως τα Εμπορικά Επιμελητήρια κάθε χώρας θα μπορούσαν να εκδώσουν τέτοια πιστοποιητικά, τα οποία να γίνονται αποδεκτά από τις αλγερινές αρχές. Πρέπει πάντως να επισημάνουμε ότι, η προσκόμιση πιστοποιητικού από την εταιρεία πιστοποίησης εθνικών και διεθνών πρότυπων VERITAS δεν έγινε δεκτή από την αρμόδια αλγερινή υπηρεσία (περίπτωση γαλλικής εταιρείας) καθώς και το γεγονός ότι απαιτείται κάθε φορά η έκδοση νέου πιστοποιητικού, ασχέτως αν αφόρα στην εισαγωγή του ίδιου προϊόντος από την ιδία εταιρεία και από την ίδια χώρα.  Ήδη το Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου έγινε δέκτης σχετικών ερωτήσεων από ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες και από μια αλγερινή, η οποία ενδιαφέρεται να εισάγει μηχανολογικό εξοπλισμό από την Ελλάδα.

  β. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο κατάλογος απαγόρευσης εισαγωγής 851 δασμολογικών κλάσεων στην Αλγερία από 1.1.18. Τα συγκεκριμένα προϊόντα/κατηγορίες προϊόντων  απαγορεύεται να εισαχθούν στην Αλγερία στο πλαίσιο της προσπάθεια της αλγερινής κυβέρνησης να συγκρατήσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και με το σκεπτικό ότι αυτά μπορούν να παραχθούν εγχωρίως. Συναφώς σημειώνουμε ότι, βάσει διευκρινίσεων, οι οποίες παρασχέθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου της Αλγερίας προς την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Αλγέρι, της απαγορεύσεως εξαιρούνται όσες εισαγωγές είχαν εγκριθεί το 2017 και σε κάθε περίπτωση κάθε  εισαγωγή η οποία ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Η ισχύς της άδειας των συγκεκριμένων εισαγωγών παρατείνεται μέχρι την λήξη του 1ου εξαμήνου του 2018. Πάντως όπως κατέγραψε η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Αλγέρι ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία αρχικά είχε επιτραπεί να εισαχθούν και βρέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο σε φάση εκτελωνισμού, αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένα σε τελωνεία της χώρας, παρά τις διαβεβαιώσεις των αλγερινών αρχών ότι θα ακολουθείτο η πρότερη διαδικασία εισαγωγής. 

Από μια γενική καταγραφή του καταλόγου φαίνεται ότι από τούδε απαγορεύεται να εισαχθούν στην Αλγερία :

ξηροί καρποί, τυριά, φρούτα, φρέσκα και κονσερβοποιημένα, με εξαίρεση τις μπανάνες, φρέσκα και κονσερβοποιημένα λαχανικά, κρέατα και παρασκευάσματα κρέατος, τόνος, καραμέλες, τσίχλες, σοκολάτες και λοιπά σοκολατοειδή γλυκίσματα, ζυμαρικά, μπισκότα και αρτοσκευάσματα, δημητριακά, λαχανικά, ντομάτες φρέσκες και κονσερβοποιημένες, μαρμελάδες, μέλι, ζελέ, κομπόστες, παρασκευάσματα διατροφής, σούπες, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χαρτικά, μάρμαρο, γρανίτης, χαρτί οικιακής χρήσης και λοιπά προϊόντα από χαρτί, τσιμέντο, απορρυπαντικά, τελικά και ημιτελή πλαστικά προϊόντα, προϊόντα υγιεινής, τάπητες, κεραμικά, γυαλί και προϊόντα υαλουργίας, μικρές και μεγάλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, προϊόντα κιγκαλερίας, έπιπλα, βερνίκια, καλώδια και κινητά τηλέφωνα.

Οι εξαγωγές της Ελλάδος προς την Αλγερία αναμένεται να πληγούν σημαντικά, δεδομένου ότι κατά το μεγαλύτερο τμήμα αποτελούνται από δομικά υλικά και (σε αρκετά μικρότερο βαθμό) από παρασκευάσματα διατροφής. Επί παραδείγματι,  τα τελευταία 3 χρόνια οι εξαγωγές μας προς την Αλγερία αφορούσαν κυρίως σε ράβδους από σίδηρο-χάλυβα, τσιμέντα, λάδια από πετρέλαιο, χοντρόσυρμα από σίδηρο, μηχανές και συσκευές διαλογής ή κοσκινίσματος, σωλήνες από χαλκό, δεξαμενές, βαρέλια, κάδους, μάρμαρα, πυλώνες, κολώνες και άλλα μέρη κατασκευών και παρασκευάσματα διατροφής.

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι το καθεστώς αδειών εισαγωγής, το οποίο χρησιμοποίησε η αλγερινή κυβέρνηση για να διαμορφώσει το εισαγωγικό εμπόριο την περίοδο 2015-2017 ουσιαστικά λήγει με την εφαρμογή της προαναφερθείσης λίστας απαγόρευσης εισαγωγών. Οι άδειες εισαγωγής σύμφωνα με πληροφόρηση της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Αλγέρι θα αφορούν πλέον μόνο σε οχήματα και αναμένεται εντός του τρέχοντος διμήνου να δοθούν οι πρώτες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αλγερίου

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): Κυρ.-Πέμ. 10.30-17.30

Τηλέφωνο: 0021321-929669

ΦΑΞ: 0021321-923490

Ηλ.Ταχυδρομείοecocom-alger@mfa.gr

 

Το έντυπο – common template, το οποίο θα συμπληρώνουν οι εξαγωγείς προϊόντων στην Αλγερία (επιπρόσθετα του πιστοποιητικού προέλευσης και της πιστοποίησης του τιμολογίου της κάθε εξαγωγής) , και θα το προσκομίζουν στα οικία Επιμελητήρια για να σφραγίζεται και να υπογράφεται (το έντυπο επισυνάπτεται).