Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 17/09/2018 15:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ         

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας.

                   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 «Ανοικτά Κέντρου Εμπορίου»

  1. Διοργάνωση Έκθεσης «KAVALAEXPO 2018» 5-9/10/2018

  2. Οικονομική ενίσχυση Φορέων

  3. Ανακοινώσεις - προτάσεις

 

                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                                   Μάρκος Δέμπας