Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε στις 24/11/2018 07:55
<h2 style="text-align:center;"> Πρόσκληση

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 στο Επιμελητήριο Καβάλας 

 

 Ημερήσια Διάταξη 

  1. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019
  2. Ανακοινώσεις - Προτάσεις 

 

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας