Ψήφισμα για τη διατήρηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και την επαναφορά του μέτρου στα νησιά που καταργήθηκε

Δημοσιεύθηκε στις 06/12/2018 16:57

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης
Ελληνικών Νησιών
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)

Για τη διατήρηση του ειδικού καθεστώτος
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και την επαναφορά
του μέτρου στα νησιά που καταργήθηκε

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα Επιμελητήρια των Ελληνικών νησιών, μέλη του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), εκπροσωπούμενα από τους Προέδρους και μέλη των Διοικήσεων αυτών, που συμμετείχαν στην 44η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, στις 1 Δεκεμβρίου 2018.

Έχοντας υπ’ όψη ότι:

α) στις 31/12/2018 εκπνέει η προθεσμία αναστολής της αύξησης του ΦΠΑ στα 5 νησιά (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο) του Αιγαίου .

β) οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή, δηλαδή οι συνέπειες της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης δεν έχουν εκλείψει, αντίθετα τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν συνεχή αύξηση των ροών.

γ) την αγωνία που επικρατεί στους επιχειρηματίες και τους κατοίκους των 5 νησιών, για τη διατήρηση ή μη του μέτρου.

δ) τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι το μέτρο θα ανασταλεί για «όσο μαίνεται η προσφυγική κρίση»

Εκφράζουν:

Βαθιά ανησυχία, αγανάκτηση, αλλά και την κάθετη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο κατάργησης του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, επειδή η διπλά χειμαζόμενη κοινωνικοοικονομική ζωή των νησιών από τη μεταναστευτική και την οικονομική κρίση θα υποστεί καίριο πλήγμα.

Θεωρούν ότι το εξαμηνιαίο μαρτύριο της σταγόνας περί κατάργησης των μειωμένων συντελεστών πρέπει να λάβει οριστικό τέλος.

Επισημαίνουν ότι:

 1. Το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν αποτελεί προνόμιο ή χαριστική ρύθμιση για τα νησιά, αλλά χορηγήθηκε ως ελάχιστο αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στα διογκωμένα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, καθώς επίσης και για συγκεκριμένους εθνικούς και κοινωνικούς λόγους που δεν έχουν εκλείψει.
 2. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης λόγω ανατιμήσεων σε αγαθά και υπηρεσίες, η μείωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η συρρίκνωση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και η περαιτέρω πτώση του τζίρου στις επιχειρήσεις θα οδηγήσει σε νέα βαθιά ύφεση και θα οξύνει τα προβλήματα επιβίωσης των νησιωτών, σε μια κρίσιμη περίοδο που οι νησιώτες παλεύουν, για να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές συνέπειες της μεταναστευτικής και οικονομικής κρίσης.
 3. Οι οικονομίες των νησιών θα υποστούν πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με το περιορισμένο δημοσιονομικό όφελος που θα αποδώσει η κατάργηση του μέτρου.
 4. Το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ είναι η μόνη έμπρακτη μέριμνα και στήριξη της πολιτείας απέναντι στις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του Συντάγματος περί αναγνώρισης της «νησιωτικότητας», αλλά και οι διατάξεις του ν. 4150/2013 για την εφαρμογή της «ρήτρας νησιωτικότητας».

Ζητούν από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση να φανούν ειλικρινείς με τις δεσμεύσεις τους και να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα παρατείνεται το ειδικό καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην εθνικά και οικονομικά ευαίσθητη περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και να επανέλθει το προϊσχύον καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά που καταργήθηκε.

Ψηφίστηκε ομόφωνα

Το παρόν ψήφισμα απευθύνεται:

 1. Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
 2. Στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
 3. Στον Υπουργό Οικονομικών
 4. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 5. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
 6. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 7. Στους Βουλευτές των νησιών
 8. Στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
 9. Στα Επιμελητήρια μέλη του ΕΟΑΕΝ