Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Δημοσιεύθηκε στις 25/01/2019 02:42
                                         Ανακοίνωση-Πρόσκληση
 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας,
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Ενεργειακούς Μηχ/κούς ή Εταιρείες, που διαθέτουν πτυχίο Γ' τάξεως σε όλες τις κατηγορίες,να υποβάλλουν προσφορά, μέχρι τις 01/02/2019, για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),για το Εκθεσιακό Κέντρο Επιμελητηρίου Καβάλας, Απόστολος Μαρδύρης, συνολικού εμβαδού 4.215 τ.μ., στη Ν. Καρβάλη Καβάλας. 
 
 
                                                                    Ο Πρόεδρος
 
                                                                Μάρκος Δέμπας