Διαβάστε τα νέα του Επιμελητηρίου Καβάλας. Δραστηριότητες της διοίκησης, Σεμινάρια, Ενεργά και αναμενόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, Επιχειρηματική πληροφόρηση, Εκθέσεις. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2019 14:39

Αρχεία