Έναρξη λειτουργίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ"

Δημοσιεύθηκε στις 16/07/2019 14:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Λογιστική  και Ελεγκτική»

Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα

Τηλ./Φαξ: 2510462197

e-mail: secaait@teiemt.gr

 

Αξιότιμες/οι κυρίες /οι,

με το παρών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» «Accounting and Audit» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» ανέρχονται στο ποσό των 3.900€.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων από ένα οργανισμό, επιχείρηση κ.λ.π. υπερβαίνει τα τρία άτομα προβλέπεται έκπτωση διδάκτρων σε ποσοστό 20% (δηλαδή 3900-780=3.120€).

Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20.07.2019

Διαβάστε περισσότερα για το Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα μας http://aait.teiemt.gr/

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  ΚΑΒΑΛΑΣ

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα