Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 22/07/2019 15:32

Πρόσκληση 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  22 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 στο Επιμελητήριο Καβάλας

                   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Α΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

  2. Διαδικασία βεβαίωσης τελών ΓΕΜΗ

  3. Οικονομική Ενίσχυση Φορέων

  4. Πρόγραμμα “INTERREG Greece-Bulgaria”

  5. Συμμετοχή στην «84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης»

  6. Ανακοινώσεις - προτάσεις

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας