ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 04/10/2011 03:53

Την 21 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.-Θ. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007 - 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) και τον εταίρο αυτού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.-Θ. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 - 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ

« ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »

Πληροφόρηση & Συζήτηση σε πρακτικά θέματα ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Δράσεις

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την 21 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Ομιλητές

1. Κα. Κολάτσου Παναγιώτα Ώρα 19:00, Θέμα: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

image002