Νέα του Ελληνικού Δικτύου

Τα νέα της ελληνικής κοινοπραξίας «Enterprise Europe Network - Hellas» όπου συμμετέχει το Επιμελητήριο Καβάλας υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.enterprise-hellas.gr .

 

Το Enterprise Europe Network - Hellas, ως μέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Το Επιμελητήριο Καβάλας,  στο πλαίσιο της αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ως μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, σας παρακαλεί να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί το αργότερο έως τις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Σεβόμενοι το χρόνο σας, εκτιμούμε ότι δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από πέντε λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

EEN_Hellas_Customer_Survey2014 (CHK)