Διακήρυξη του Δήμου Ορφανού / Προς: Τις Επιχειρήσεις Ν.Καβάλας Εδρες τους /Καβάλα 3.06.2008

Δημοσιεύθηκε στις 03/06/2008 06:54
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι παραλάβαμε  την υπ.αριθ. 113/08 περίληψη διακήρυξης  ανοικτής δημοπρασίας του  Δήμου Ορφανού, για το έργο «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης  Δ.Δ. Γαληψού». με προϋπολογισμό 41.640,58 ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ & και αναθεωρήσεις).Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία  της ΔΕΥΑΚ Ορφανού Πληροφορίες  η έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν  από το Δήμο Ορφανού κ. Χρ.Τοπαλίδη στα  τηλέφωνα 25920 21460 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Πρόεδρος                        Αγγελος Τσατσούλης Καβάλα 3.06.2008 Αριθ.Πρωτ.: 6396