Διακήρυξη του Δήμου Ορφανού / Προς: Τις Επιχειρήσεις Ν.Καβάλας Εδρες τους

Δημοσιεύθηκε στις 03/06/2008 06:58
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι παραλάβαμε  την υπ. αριθ. 244/07/26.05.08 την περίληψη διακήρυξης  διαγωνισμού του  Δήμου Ορφανού, για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Οφρυνίου (Β΄Φάση» με προϋπολογισμό 347,632,05 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Πληροφορίες  η έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν  από το Δήμο Ορφανού στα  τηλέφωνα 25920 41000, 25920 21670, E-mail: deyako@otenet.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Πρόεδρος                       Αγγελος Τσατσούλης Καβάλα 3.06.2008 Αριθ.Πρωτ.: 6448