Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών: Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, προθεσμία μέχρι 13/12/2021

Δημοσιεύθηκε στις 18/11/2021 17:40

Καβάλα, 18/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών: Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, προθεσμία μέχρι 13/12/2021

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει για την πράξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα», με κωδικό MIS 5035147, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζόμενων (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης 80 ωρών έκαστο, που αφορούν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων
  • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας.

Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο θεματικό αντικείμενο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις από 20/10/2021 έως 13/12/2021 στην ιστοσελίδα: https://katartisi.haci.gr/ . Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις  13 Περιφέρειες της χώρας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)  Τηλ.: 210-9213259 Εmail: sexvkatartisi@gmail.com.

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας