Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για ετήσια συντήρηση δεκατριών (13) εξωτερικών απινιδωτών physio- control lifepak-20 και ενός (1) lifepack-1000 του Νοσοκομείου

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2022 21:03