Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς αντιδραστηριων (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος, (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε στις 11/10/2022 14:58