Ενημέρωση - Διαβούλευση για το πρόγραμμα LEADER

Δημοσιεύθηκε στις 18/10/2022 15:25
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
 Ύδρας 10, 65302 Καβάλα
℡ 2510 620459
 2510 620429
anka@ankavala.gr
 www.ankavala.gr
Πληροφορίες: Μιχάλης Σκορδάς
 
Καβάλα, 13/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 18468
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
 
Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαβούλευσης της νέας πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την συμμετοχή των τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (CLLD/LEADER), η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στην Αποθήκη Τελωνείου Καβάλας στις 10.30 π.μ.
Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση – διαβούλευση για την υπό κατάρτιση Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Επίσης θα γίνει σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER της τρέχουσας Προγραμματικής
Περιόδου καθώς και άλλων δράσεων της εταιρείας μας.
 
Αναλυτικό πρόγραμμα:
10.30 – 11.00 | Προσέλευση
11.00 – 11.30 | Παρουσίαση της νέας πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (CLLD/LEADER), από τον Διευθυντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κo Νικόλαο Θωμαΐδη,
11.30 – 12.00 | Παρουσίαση των έργων διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας του Τοπικού
Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, από την Υπεύθυνη υλοποίησης του Υπομέτρου 19.3 ΠΑΑ
2014-2020, κα. Αθηνά Ιωαννίδου
12.00 – 12.30 | Παρουσίαση των Έργων του Στόχου της Εδαφικής Συνεργασίας της Αναπτυξιακής
Καβάλας Α.Ε. και της συμπληρωματικότητάς τους με τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER, από τον
κo Νικόλαο Θωμαΐδη,
12.30 – 14.00 | Συζήτηση - Διαβούλευση
 
 
Με εκτίμηση,
Μιχάλης Σκορδάς
Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ