Διασυνοριακή δραστηριότητα - Επιχειρηματική αποστολή στη Νότια Βουλγαρία.

Δημοσιεύθηκε στις 01/03/2008 15:26
Το Επιμελητήριο Καβάλας, υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη και ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας», στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ/PHARE CBC, με την υλοποίηση του οποίου επιδιώκουμε συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα, που θα βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα και τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών του Νομού Καβάλας και των αντίστοιχων της Νότιας Βουλγαρίας. Η υλοποίηση του έργου  περιλαμβάνει την οργάνωση και μίας επιχειρηματικής αποστολής με μέλη του Επιμελητηρίου, στην περιοχή του Σμόλιαν της Νότιας Βουλγαρίας με σκοπό την Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιμελητηρίων για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής των διαφόρων κλάδων ανάλογα με τη βαρύτητα του καθενός στις επιλέξιμες περιοχές, για τη δημιουργία σταθερών επιχειρηματικών δεσμών στην περιοχή και την υλοποίηση κοινών επιχειρηματικών δράσεων. Παρακαλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν τη Επιχειρηματική αποστολή, το διάστημα από 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έως 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008, να επικοινωνήσουν μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 με το Επιμελητήριο, Ομονοίας 50 Καβάλα, τηλ: 2510 222212, κα Σούζη Μαυρομμάτη, (εσωτ. 4), κα Κων/να Νιμτσάκη (εσωτ.11),  για σχετικές πληροφορίες καθώς και υποβολή αίτησης συμμετοχής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Καβάλα 13 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ