Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε στις 26/06/2009 04:10
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα  9.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. 17η Έκθεση «KAVALAEXPO 2009»
  2. Ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αν. Μακ. & Θρ., Μέτρου 4.3 «Δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης»
  3. Oλοκλήρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης   ΚτΠ, Μέτρου 5.1, «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας»
  4. Πρόγραμμα  Ψηφιακής Σύγκλισης «Βήματα Αποστόλου Παύλου»
  5. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Καβάλα  24 Ιουνίου 2009

Ο Πρόεδρος Άγγελος  Τσατσούλης