Πανδημία νέας γρίπης

Δημοσιεύθηκε στις 14/08/2009 06:55
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Αριστείδης Σ. Καλογερόπουλος - Στράτης, μας διαβίβασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της πανδημίας της Νέας Γρίπης, το οποίο ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέδωσε και επισήμως προς την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία του τόπου. Η πανδημία από τον ιό της νέας γρίπης Α (Η1Ν1) πλήττει την τελευταία περίοδο το σύνολο σχεδόν των χωρών. Οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των ειδικών επιστημόνων συγκλίνουν στη θέση ότι η πανδημία θα αποτελέσει μια σοβαρή δοκιμασία για την ανθρωπότητα, με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομική ζωή και την κοινωνική συνοχή. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης αποτελεί την τρίτη -  αναθεώρηση και επικαιροποίηση - έκδοση, από την πρώτη που έγινε το 2005 για τον Η5Ν1 και περιέχει δύο τεύχη και ένα παράρτημα. Στο πρώτο τεύχος της ειδικής αυτής έκδοσης περιέχονται τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, τα μέτρα πρόληψης και τα θεραπευτικά μέσα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις κατευθύνσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Περιγράφονται οι στόχοι, τα μέτρα και οι δράσεις των αρμοδίων φορέων δημόσιας υγείας και περίθαλψης, καθώς και διαδικασίες συντονισμού και συνεργασίας στις διάφορες φάσεις της πανδημίας. Στο δεύτερο τεύχος του Σχεδίου παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις προς υγειονομικές υπηρεσίες και το προσωπικό, στις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ειδικότερα, στο Σχέδιο Δράσης έχει δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης από τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των πολλών προβλημάτων και αρνητικών συνεπειών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση πανδημίας, είναι τα υψηλά ποσοστά των απουσιών των εργαζομένων λόγω ασθενείας, η διαταραχή στο σύστημα προμηθειών αγαθών, η διατάραξη των επαγγελματικών ταξιδιών, οι κίνδυνοι από τη διασπορά της νόσου στο χώρο εργασίας, πιθανόν η πτώση της ζήτησης σε αγαθά και υπηρεσίες,  η μειωμένη ζήτηση σε ανθρώπινο δυναμικό  καθώς και προβλήματα ασφαλιστικών και νομικών θεμάτων π.χ. αποζημιώσεις κ.α. οι συνέπειες, όπως γίνεται αντιληπτό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τη λειτουργία των εταιρειών, αν δεν έχει υπάρξει προγραμματισμός για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει δημιουργηθεί ένας Οδηγός Προετοιμασίας Επιχειρήσεων τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο Επιμελητήριό μας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται και επεκτείνεται αλλά και εξειδικεύεται συνεχώς, σύμφωνα με τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα της πανδημίας και τις συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kcci.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ   ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ

» Κατεβάστε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης