Πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταστατική συνεδρίαση του (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ)

Δημοσιεύθηκε στις 26/10/2009 08:28
Το Σάββατο 24/10/2009 στην αίθουσα του εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταστατική συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ). Στην συνεδρίαση πήραν μέρος οι : Ζουμπουλάκης Μιχαήλ: Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λαλένης Κων/νος: Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μπανιά Ειρήνη: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Bogazici Κων/πολης Σεφεριάδης Σεραφείμ: Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Turan Ilter: Καθηγητής του Πανεπιστημίου Bilgi Κων/πολης. Επίσης πήραν μέρος και μέλη του Ι.Κ.Κ.& Ι.Κ Σιμιτσής Κ., Τσατσούλης, Α., Βύζικας Ι., Δέμπας Μ., Νέρος Β, Χρυσαφίφου Α., Κριθαρέλη Μ., Ιορδανίδης Χ., Βαζακίδου Δ., Κάππα Μ.,Σαχσαμάνογλου Μ.,Μιλτσακάκης Σ., Στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του Καταστατικού (Άρθρο 25, και Άρθρο 4, παρ. 11), αποφασίστηκε η δημιουργία θεματικών δικτύων υπό την επίβλεψη ενός εκάστου μέλους του. Πρόκειται για διαδικασία εξαιρετικής σημασίας για την εν γένει υλοποίηση των ερευνητικών επιδιώξεων του Ινστιτούτου καθώς επίσης της διάδοσης του ονόματος και της ευρύτερης ακτινοβολίας και αναπαραγωγής του. Στους στόχους των δικτύων (που εντάσσουν τις δραστηριότητές τους στον ευρύτερο προγραμματισμό του Ινστιτούτου) περιλαμβάνονται: * η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων,επιστημονικών ημερίδων, ερευνητικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων με διαλέξεις ειδικών επιστημόνων * η προετοιμασία εκθέσεων εικαστικού και φωτογραφικού υλικού στους χώρους του Μουσείου και * η περιοδική έκδοση τόμων με τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Προωθείται έτσι με τρόπο αυτό ένας εκ των βασικών σκοπών του Ινστιτούτου, η «δημοσιοποίηση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο κοινό, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε αρμόδιους φορείς, καθώς και υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο» (Καταστατικό Ι.Κ.Κ.Ι.Κ, άρθρο 3, παρ. 9).