Αίτημα του Σωματείου Εμπόρων Αυτοκινήτων - Ανταλλακτικών

Δημοσιεύθηκε στις 09/11/2009 09:58
Το Επιμελητήριο Καβάλας συμπαρίσταται στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου Εμπόρων Αυτοκινήτων - Ανταλλακτικών του Νομού Καβάλας για την επαναξιολόγηση του μέτρου της απόσυρσης και ζητά να δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα παράτασής του μέχρι τέλους του έτους. Σας αποστέλλουμε τις θέσεις του σωματείου που δόθηκαν στους κκ  Βουλευτές του Νομού Καβάλας. «Με αφορμή την ανάκληση της αποφάσεως περί αποσύρσεως παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων και των οικονομικών κινήτρων που συνόδευαν  αυτή,  θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας. 1. Θεωρούμε ότι η ανάκληση της αποφάσεως αυτής, όπως εκδηλώθηκε στην παρούσα χρονική στιγμή,  οδηγεί με βεβαιότητα σε οικονομική καταστροφή  τον επαγγελματικό κλάδο των εισαγωγέων  και εμπόρων αυτοκινήτων. Οι εισαγωγείς και έμποροι αυτοκινήτων αποτελούν  τον μεγαλύτερο,  μετά την ναυτιλία,  τροφοδότη των εσόδων του κράτους,  αφού μόνον το έτος   2008 από τις πωλήσεις 267.242 νέων οχημάτων τα κρατικά έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης ανήλθαν σε 724.946.433,86€ και από τον εισπρακτέο ΦΠΑ σε 717.929.853,75€. Ο επαγγελματικός αυτός κλάδος  ταυτόχρονα  αποτελεί υγιέστατο  τμήμα της ελληνικής οικονομίας, απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους, αμοιβόμενους  ικανοποιητικότατα και ποτέ δεν αποτέλεσε πεδίο παραοικονομίας ή φοροδιαφυγής,   αφού όλες οι συναλλαγές του, εμπορικές και οικονομικές  ήσαν πάντοτε διαφανέστατες και ειλικρινέστατες. Όλοι οι Εισαγωγείς και οι Αντιπρόσωποι αυτοκινήτων εξ αιτίας  της ισχύος του μέτρου της αποσύρσεως έχουν παραγγείλει χιλιάδες αυτοκίνητα,  προκειμένου να ανταποκριθούν στην  αυξημένη ζήτηση. Κατόπιν της ανακλήσεως το μέτρου  τα αυτοκίνητα αυτά παραμείνουν  στις εγκαταστάσεις μας δίχως να υπάρχει η δυνατότητα πώλησης αυτών, αφού και  το σύνολο σχεδόν των πελατών που είχαν παραγγείλει νέα αυτοκίνητα έχουν ακυρώσεις τις παραγγελίες τους. Η αξία  όλων αυτών  των αυτοκινήτων  θα πληρωθεί από εμάς, οι οποίοι όμως δεν θα έχουμε την δυνατότητα άμεσης πώλησης και  όλο το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει μέχρι την πώληση αυτών, αν πωληθούν τελικά,   θα μας ζημιώσει  με  τεράστια χρηματικά ποσά αφού η αξία  των καθημερινά  θα φθίνει. Εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης   οι πωλήσεις των αυτοκινήτων  έχουν ήδη πτώση  σε ποσοστό  40% για τους Μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, κάτι που δείχνει και τη μελλοντική πορεία  αυτών  καθώς  η πραγματική αποτύπωση της κίνησης των Πελατών μας  δίχως το μέτρο της αποσύρσεως  έχει ως ακολούθως.
2009 2008 %
ΙΑΝ 20.247 33.583 -40%
ΦΕΒ 15.592 23.292 -33%
ΜΑΡ 13.373 22.396 -40%
ΑΠΡ 14.376 28.036 -49%
ΜΑΪ 25.997 24.739 5% Περίοδος του Μέτρου μείωσης των Τελών Ταξινόμησης
ΙΟΥΝ 24.372 26.958 -10%
ΙΟΥΛ 32.627 27.266 20%
ΑΥΓ 22.845 19.819 15%
ΣΕΠ 11.956 18.825 -36%
ΟΚΤ 11.584 19.666 -41%
ΝΟΕ #ΔΙΑΙΡ/0!
ΔΕΚ #ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΥΝΟΛΟ 192.969 244.580 -21%
Είναι προφανές ως εκ τούτων  ότι το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων μη δυνάμενο να ανταποκριθεί στο υπέρογκο κόστος  λειτουργίας  τους και στις υποχρεώσεις που θα έχει στο μεταξύ σωρεύσει,  θα οδηγηθεί  στην διακοπή  της εμπορίας τους,  με αποτέλεσμα την  οικονομική  και κοινωνική περιθωριοποίηση των επιχειρηματιών και τη ανεργία  των εργαζομένων σ΄ αυτές. Tο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι το μέτρο ανακαλείται  εξ αιτίας  του  υψηλού  δημοσιονομικού  κόστους  που προκαλεί  είναι  αβάσιμο  καθώς το κράτος, εξ αιτία ς της πωλήσεως  των νέων αυτοκινήτων θα είχε αυξημένα έσοδα από την είσπραξη ΦΠΑ και τελών ταξινόμησης,   επομένως πολλαπλάσια έσοδα από το έξοδο της  επιδοτήσεως της αποσύρσεως, έσοδα που τώρα θα απολέσει  λόγο της δραματικής μείωσης των Πωλήσεων. 2. Επιπλέον πρέπει να τονισθεί ότι  το μέτρο της αποσύρσεως των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων  θα οδηγούσε μεγάλο αριθμό πολιτών στην αγορά ενός σύγχρονου τελευταίας τεχνολογίας αντιρρυπαντικού αυτοκινήτου με άμεσες ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τώρα μετά την ανάκληση του μέτρου ένας πολύ μεγάλος αριθμός ρυπογόνων  αυτοκινήτων θα εξακολουθήσει να κινείται τους ελληνικούς  δρόμους για άγνωστο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας κάθε χρόνο  όλο  και περισσότερο το φυσικό περιβάλλον Υφίσταται ως εκ τούτων αντικατάσταση  ενός   περιβαλλοντικού  μέτρου (Απόσυρση) με ένα καθαρά Εισπρακτικό μέτρο με οδυνηρές περιβαλλοντικές συνέπειες  (Τέλη Κυκλοφορίας). Η αύξηση των τελών κυκλοφορίας στα παλαιάς τεχνολογίας και ρυπογόνα  αυτοκίνητα δεν θα οδηγήσει σε καθαρότερο περιβάλλον σε αντίθεση με την  αντικατάσταση των αυτοκινήτων αυτών με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Θα πρέπει επίσης  να κάνουμε γνωστό ότι το μέτρο της αποσύρσεως ευνοούσε   κυρίως  τα ασθενέστερα  οικονομικά στρώματα, καθώς σύμφωνα με στατιστικά   στοιχεία, το 80% των παραγγελιών εξ αιτίας του μέτρου της απόσυρσης  αφορά αυτοκίνητα  κάτω των 1.400 κυβικών και κυρίως χαμηλού κόστους απόκτησης. Μετά την ανάκληση του μέτρου  οι ανωτέρω υποψήφιοι αγοραστές, όσοι έχουν ήδη αυτοκίνητο  θα εξακολουθήσουν να οδηγούν τα παλαιά ρυπογόνα αυτοκίνητά τους και όσοι δεν έχουν θα στραφούν στην αγορά  μεταχειρισμένων ρυπογόνων αυτοκινήτων. Η ανάκληση  το  μέτρου της αποσύρσεως δεν οδηγεί επομένως έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο που αποτελεί  σημαντικότατο τμήμα  της ελληνικής  οικονομίας  σε οικονομική καταστροφή και τους εργαζομένους σ΄ αυτόν στην ανεργία, αλλά  και το ίδιο το περιβάλλον  σε βεβαία καταστροφή, αφού εξ αιτίας  της οικονομικής κρίσης  τα επόμενα έτη τους ελληνικούς  δρόμους θα έχουν  κατακλύσει παλαιά ρυπογόνα αυτοκίνητα. Η δίχως καμία   έρευνα και αξιολόγηση οικονομική και περιβαλλοντική,  ανάκληση του μέτρου της αποσύρσεως, δείχνει τουλάχιστον προχειρότητα με σημαντικό όμως τελικά οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος αφού  οδηγεί εκατοντάδες επιχειρήσεις σε αφανισμό, χιλιάδες εργαζομένους και ολόκληρο το φυσικό περιβάλλον σε καταστροφή. Η τόνωση της ελληνικής  οικονομίας, η επάνοδος της αγοράς σε κίνηση, η δημιουργία  ρευστότητας  σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά  και η σωτηρία του περιβάλλοντος  απαιτούν συντονισμένα μέτρα μακράς πνοής και όχι αποφάσεις της στιγμής  που μοναδικό σκοπό έχουν την κάλυψη  άμεσων οικονομικών κρατικών αναγκών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την επαναξιολόγηση της κατάργησης του Μέτρου της Απόσυρσης ή τουλάχιστον την παράταση του μέχρι το τέλος του χρόνου και σε κάθε περίπτωση να εξακολουθήσει η ισχύς του  για τους Πελάτες που αποδεδειγμένα  έχουν παραγγείλει καινούργιο αυτοκίνητο. Με Εκτίμηση, Το Σωματείο Εμπόρων Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικών Νομού Καβάλας» Εκ του Επιμελητηρίου