Ρύθμιση Οφειλών των Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 05/06/2011 08:35
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 7.00 μ.μ., στο Επιμελητήριο Καβάλας, με θέμα συζήτησης : «Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργικές Αποφάσεις 2006 - 2010» Ανάλυση προβλημάτων εξαιτίας: α) της συμπεριφοράς των Τραπεζών και β) των αυθαίρετων ερμηνειών που δίδονται στις διατάξεις του νόμου και των διοικητικών αποφάσεων, τόσο από τις Τράπεζες, όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης